شماره تماس

+989122861642
+982166927693

آدرس

دفتر مرکزی مادیرا در ایران

شماره فکس

02166913735

ایمیل مادیرا

shadangostarmaya@gmail.com